2009. október 29.

Rendkívüli ülést tartott a roma párt


Az MCF Roma Összefogás Párt rendkívüli elnökségi ülést tartott 2009. október 29-én csütörtökön a párt budapesti székházában. A rendkívüli ülésen a párt megyei elnökei és elnökhelyettesei vettek részt, akik a napirendi pontok szerint elfogadták Kolompár Orbán beszámolóját, és egyhangú döntés született a 2010-es évi parlamenti és önkormányzati választások főbb irányvonalairól és prioritásairól.
A megyei elnökök beszámolóiból kiderült, hogy vidéken egyre durvábban, erőszakosabban van jelen a rasszizmus, a cigánygyűlölet, és a szélsőséges indulatok. Ugyanakkor egyre gyorsabb és egyre nagyobb a cigányság leszakadása a magyar társadalomtól. A két jelenség visszaszorítása és megszüntetése érdekében az MCF Roma Összefogás Párt a roma politikai önszerveződés, és a roma érdekvédelem megerősítésében látja a megoldást. Az ülésen a megyei vezetők beszámolójából kiderült, vidéken egyre több roma és nem roma csatlakozik a párthoz, akik a közös és békés együttélésért kívánnak tenni. Az MCF Roma Összefogás Párt nyitott mindazon szervezetek, egyesületek és magánszemélyek támogatására, akik hasonlóképpen tenni kívánnak a társadalmi békéért, a békés együttélésért és a közös boldogulásért - hangzott el az ülésen.
Az elnökségi ülés utolsó mondata az volt, hogy a magyarországi cigányság hangja az MCF Roma Összefogás Párt, és Kolompár Orbán arra kérte az elnökség tagjait, hogy ez a hang jusson el a 386 fős kistelepüléstől a 386 fős parlamentig és Európáig.

Világunk

MCF Roma Összefogás Párt

MCF Roma Összefogás Párt